Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/09/2021  )
Nhằm cung cấp thông tin pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11). Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến, Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và được gửi qua TDOffice (hồ sơ công việc) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian diễn ra Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2021.

Thời gian kết thúc Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 20/10/2021.

Để Cuộc thi đạt kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã:

- Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021.

- Đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đường link Cuộc thi http://pbgdpl.backan.gov.vn về Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thu hút và tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động, hội viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Bố trí thời lượng phù hợp, đăng tải nội dung tuyên truyền về Cuộc thi một cách hiệu quả nhất.

3. Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh: Có văn bản hướng dẫn, vận động, phát động Cuộc thi đến toàn thể công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên công tác, lao động, học tập, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ở cơ sở hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi; hướng dẫn các đơn vị cấp huyện tuyên truyền về Cuộc thi thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình cơ sở (như loa truyền thanh cơ sở);

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo phát động Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

6. UBND các xã, phường, thị trấn: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai rộng rãi Cuộc thi đến thôn, bản, tổ dân phố; thực hiện các giải pháp phù hợp để vận động, thu hút, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi tại các hội nghị, cuộc họp hoặc hình thức phù hợp khác nhằm vận động Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; chỉ đạo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, động viên, hỗ trợ Nhân dân các thao tác trên phần mền (Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải hướng dẫn cách thức tham gia thi bằng video tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến) để tham gia thi.

7. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Cuộc thi theo số điện thoại cố định 0209.3811.581 để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể./.

Xem chi tiết nội dung Thể lệ và Câu hỏi trắc nghiệm và đường link Cuộc thi tại các link sau: Thể lệ Cuộc thi ; Câu hỏi Cuộc thihttp://pbgdpl.backan.gov.vn

Sign In