Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông lịch Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/02/2020  )
Nông lịch Bắc Kạn cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp phục vụ phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

 

 

Xem chi tiết nội dung Nông lịch Bắc Kạn năm 2020 tại link sau: Nông lịch Bắc Kạn 2020

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Sign In