Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông lịch Bắc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 22/02/2019  )
Nông lịch Bắc Kạn năm 2019 cung cấp thông tin về kỹ thuật, thời tiết, thời vụ, dịch bệnh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp phục vụ bà con phát triển trồng trọt, chăn nuôi nhằm đạt kết quả cao nhất.

 

Xem chi tiết nội dung Nông lịch Bắc Kạn năm 2019 tại link sau: Nông lịch Bắc Kạn năm 2019

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Sign In