Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch hoạt động “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/06/2022  )
Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/việc tổ chức “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn. Nhằm thông báo cho người dân, khách du lịch biết và tham gia vào các hoạt động của sự kiện, Ban Tổ chức “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn ban hành lịch hoạt động với các nội dung cụ thể như sau: (Kèm theo Công văn số: 573/SVHTTDL-QLDL&DS ngày 24/5/2022 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn)

 

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

1

Công tác truyền thông, quảng bá sự kiện.

Trước, trong và sau sự kiện. (từ tháng 5/2022)

Trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, khu vực, Trung ương.

Sở TT & TT

Sở VH,TT&DL

2

Tổ chức chương trình Famtrip du lịch Bắc Kạn.

Từ ngày 02 đến 04/6/2022.

Khảo sát tại các huyện Na Rỳ, Ngân Sơn, Ba Bể.

Sở VH,TT&DL

3

Liên hoan ẩm thực các dân tộc Bắc Kạn gắn với trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản Ocop Bắc Kạn.

Từ ngày 3-5/6/2022

(Khai mạc: 16h00 ngày 03/6/2022)

Khu Bến xuồng Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Sở Công thương

4

Lễ khai mạc “Tuần du lịch –di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bắc Kạn.

19h30

Ngày 03/6/2022.

Sân khấu ngoài trời Khu nghỉ dưỡng (Ba Bể Resort), Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Ban Tổ chức Tuần du lịch-di sản văn hóa Ba Bể năm 2022

5

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ba Bể.

08h00

Ngày 04/6/2022

Hội trường

UBND huyện Ba Bể.

UBND huyện Ba Bể

6

Liên hoan hát Then-đàn Tính các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Từ ngày 4-5/6/2022

(Khai mạc 19h30 ngày 04/6/2022)

Sân khấu ngoài trời Khu nghỉ dưỡng(Ba Bể Resort), Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Sở VH,TT&DL

7

Tổ chức các môn thể thao dân tộc phục vụ khách du lịch

Từ 04/6 - 05/6/2022

Tại sân ngoài trời Khu nghỉ dưỡng (Ba Bể Resort) Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Sở VH,TT&DL

9

Hội trại Đoàn thanh niên và các trò chơi dân gian phục vụ khách du lịch.

Từ ngày 03- 05/6/2022

(Khai mạc 15h ngày 03/6/2022).

Tại sân Khu nghỉ dưỡng (Ba Bể Resort) Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Huyện Đoàn Ba Bể

10

Giải bóng chuyền hơi huyện Ba Bể

Từ ngày 03- 05/6/2022

(Khai mạc 7h30 ngày 03/6/2022).

Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

UBND huyện Ba Bể

11

Thi vẽ tranh bảo vệ môi trường khu du lịch Ba Bể.

Từ ngày 04 đến

ngày 05/6/2022.

Tại khuôn viên Khu nghỉ dưỡng (Ba Bể Resort) Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Ban Quản lý VQG Ba Bể.

12

Lễ bế mạc, trao giải thưởng và trình diễn trang phục các dân tộc Bắc Kạn của “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022”.

19h30 ngày 05/6/2022.

Sân khấu ngoài trời Khu nghỉ dưỡng (Ba Bể Resort) Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Sở VH,TT&DL


  "Múa bát" của người Tày Bắc Kạn

 

 

Sign In