Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen

( Cập nhật lúc: 09/08/2018  )
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn số 4277/UBND-KT về việc chỉ đạo phòng, chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2018.


Theo dự báo, thời gian tới, tình hình thời tiết vẫn có những diễn biết bất thường, mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen gia tăng mật độ. Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen đến năng suất lúa mùa năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen trên từng trà lúa, đặc biệt lưu ý đối với các trà lúa mùa chính vụ mới gieo cấy, các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời những diện tích lúa có mật độ rầy lưng trắng cao bằng thuốc đặc hiệu.

 

Nông dân Bạch Thông làm cỏ, chăm sóc lúa mùa

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt công tác thăm đồng thường xuyên và thực hiện kịp thời các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật và các cơ quan chuyên môn tại địa phương.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu cho người dân.

Xem chi tiết văn bản tại link sau: Phòng trừ sâu bệnh

Sign In