Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vụ mùa

( Cập nhật lúc: 28/09/2018  )
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ tháng 9 trở đi thường xuất hiện các loại dịch bệnh gây hại cho cây trồng vụ mùa. Thời điểm này, bà con nông dân cần bám sát đồng ruộng, theo dõi và phòng trừ dịch hại để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.


Vụ mùa 2018, toàn tỉnh gieo cấy trên 14.400ha lúa, 6.000ha ngô và hơn 2.000ha cây công nghiệp ngắn ngày, rau màu các loại. Thời điểm này, lúa mùa phát triển tốt. Trà lúa sớm đang trong giai đoạn ngậm sữa - chắc bông, các giống ngắn ngày đang trỗ bông - phơi màu, giống Bao thai đang đứng cái - làm đòng. Thời tiết nắng mưa xem kẽ như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, đồng thời cũng dễ phát sinh sâu bệnh hại.

Ruộng lúa của gia đình chị Lường Thị Dung ở thôn 3, xã Tân Tiến (Bạch Thông) có dấu hiệu bệnh đạo ôn lá

Tại cánh đồng thôn 3, xã Tân Tiến (Bạch Thông), hơn 2 sào lúa Bao thai của gia đình chị Lường Thị Dung bắt đầu có dấu hiệu bệnh đạo ôn trên lá. Chị Dung cho biết, đây là loại bệnh gây hại nghiêm trọng, để tránh lây lan ra diện rộng sẽ phải nhanh chóng tiến hành phun thuốc phòng trừ, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, không để tạo ra các ổ lùn lụi, gây ảnh hưởng đến năng suất.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Từ ngày 17 đến 23/9, trên diện tích lúa mùa sớm đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ 0,3ha giống QR1 tại thôn Phiêng Bủng, xã Sỹ Bình (Bạch Thông). Đặc biệt, có khoảng 9ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông (trong đó diện tích nhiễm nặng 1,75ha, mất trắng 7,24ha) tại xã Bằng Vân (Ngân Sơn). Đối với lúa mùa chính vụ, xuất hiện tình trạng rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ là 19,6ha, nhiễm mới là 7,9ha, diện tích đã phòng trừ là 46ha; bệnh đạo ôn lá nhiễm trên 31ha, đạo ôn cổ bông 5ha. Các loại bệnh như: lùn sọc đen, sâu đục thân, bệnh đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn lá, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá... tiếp tục gây hại rải rác, hiện nay bà con đang triển khai các biện pháp phòng trừ.

Đối với cây dong riềng, bệnh cháy lá tiếp tục gây hại với diện tích nhiễm gần 27ha tại huyện Chợ Đồn; bệnh thối thân gây hại 13ha dong riềng tại Chợ Đồn, Ba Bể. Ngoài ra, tại một số địa phương đã xuất hiện bệnh khô vằn, sâu đục thân gây hại nhẹ, rải rác trên cây ngô; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, rầy xanh gây hại rải rác trên cây chè; bệnh cháy lá, thối củ gây hại nhẹ trên cây gừng...

Để cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng thu hoạch, ngày 21/8/2018 Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đã ban hành Văn bản số 316/TT&BVTV, đề nghị thực hiện một số biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, theo dõi, phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng vụ mùa. Theo đó, đối với cây lúa, bà con cần chăm sóc làm cỏ, bón phân, điều tiết nước hợp lý để lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Khi cây lúa bắt đầu có khối sơ khởi (hoặc có 10% đầu lá thắt eo) tiến hành bón phân thúc lần 2 (thúc đón đòng), chú ý kiểm tra, phát hiện, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa như: Bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen...

Đối với cây ngô, làm cỏ, bón phân thúc theo đúng thời điểm và kỹ thuật hướng dẫn, phòng trừ sâu gai, bệnh sương mai, bệnh thối thân, bệnh khô vằn, bệnh lùn đẻ nhánh, bệnh lùn sọc đen gây hại... Cây dong riềng, khoai môn phòng trừ bệnh cháy lá, bệnh thối thân gây hại, chăm sóc, cắt tỉa lá già, lá bị bệnh, phát quang bờ, khơi rãnh thoát nước. Cây gừng chăm sóc tốt giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, tích cực làm cỏ, phát quang bờ, ngắt bỏ sớm những lá bị bệnh. Đối với cây ăn quả như cam quýt, hồng không hạt tăng cường chăm sóc, phát quang vườn. Các cây màu khác cần tiếp tục chăm sóc, bón phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, chú ý phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Sở Nông nghiệp & PTNT tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các địa phương thực hiện tốt Công điện số 5906/CĐ-BNN-BVTV ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc chỉ đạo phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa tại một số tỉnh phía Bắc và Công văn số 3840/BNN-BVTV ngày 21/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ hè thu, vụ mùa năm 2018. Tiếp tục theo dõi diễn biến của rầy lưng trắng và giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để đối với các diện tích đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, bà con nông dân cần tích cực thăm đồng, chăm sóc các diện tích cây trồng vụ mùa, theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động phát hiện sâu bệnh hại trên lúa và các cây trồng khác để có biện pháp phù hợp, kịp thời bảo vệ thành quả sản xuất./.Lê Trang
Nguồn: Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In