Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây gừng

( Cập nhật lúc: 21/12/2020  )
Để thống nhất việc hướng dẫn người dân trong sản xuất cây gừng nhằm đạt được năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, ngày 14/12/2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây gừng.


Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, bất cập đề nghị các địa phương gửi đề xuất về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn để phối hợp chỉnh sửa, hoàn thiện cho phù hợp./. 

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây gừng

Sign In