Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời thâm canh cây kiệu

( Cập nhật lúc: 20/08/2020  )
Để thống nhất trong việc hướng dẫn sản xuất cây kiệu nhằm đạt mục tiêu về năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, ngày 19/8/2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Kạn ban hành văn bản số 280 về Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời thâm canh cây kiệu.

 

 

Thâm canh cây kiệu

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, bất cập đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi đề xuất về Chi cục Trồng trọt và BVTV Bắc Kạn để phối hợp chỉnh sửa, hoàn thiện cho phù hợp./.

 

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời thâm canh cây kiệu

 

 

 

Sign In