Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân phường Sông Cầu phối hợp triển khai mô hình thâm canh cây mướp đắng rừng

( Cập nhật lúc: 02/04/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố triển khai mô hình thâm canh cây mướp đắng rừng.


 

Các hộ hội viên nông dân tham gia mô hình trồng cây mướp đắng rừng nhận phân bón

 

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã cấp phát giống và phân bón cho 35 hộ hội viên nông dân tham gia thực hiện mô hình. Đồng thời tập huấn quy trình kỹ thuật trồng cây mướp đắng rừng, cách chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh an toàn sinh học và đảm bảo an toàn thực phẩm...


Thời gian tới, Hội Nông dân phường Sông Cầu tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời./.

La Thuý Hường - Hội Nông dân phường Sông Cầu
Sign In