Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo giá thị trường lợn con, lợn thịt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại thời điểm từ ngày 22/5/2019 đến ngày 31/5/2019

( Cập nhật lúc: 06/06/2019  )
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 92 ngày 06/6/2019 của Sở Tài chính thông báo giá thị trường lợn con, lợn thịt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại thời điểm từ ngày 22/5/2019 đến ngày 31/5/2019 để tham khảo.


Cụ thể như sau:

 

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Giá thị trường

(đồng)

1

Lợn con (<=12kg)

Đồng/kg

70.000

2

Lợn thịt các loại

Đồng/kg/hơi

35.000

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo giá lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ 22-31.5.2019

Sign In