Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quy trình cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử

( Cập nhật lúc: 21/06/2022  )
Ngày 07/6/2022 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 1942/TB-CAT-PA01 về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

 

Theo đó từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Bắc Kạn triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn . 

 

Công dân có nhu cầu đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước truy cập địa chỉ trên và thực hiện theo hướng dẫn./.

 

Xem chi tiết Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn quy trình cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn
Sign In