Skip Ribbon Commands
Skip to main content


BBK - Nông dân Chu Văn Chanh thôn Nà Pùng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã tìm được con đường thoát nghèo thành công, trở thành một nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được nhiều người nể phục.

Xem tiếp


BBK - Diện tích lúa đang bước vào giai đoạn cấy, hồi xanh, ngô soi bãi, ruộng đã phát triển 2 - 3 lá... Theo nhận định của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn, hiện trên một số cây trồng xuất hiện sinh vật gây hại, người dân cần chủ động phòng trừ.

Xem tiếp


BBK - Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực, Bắc Kạn đang hướng tới “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” thông qua phổ biến, ứng dụng các dịch vụ số, nền tảng số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, sử dụng sàn thương mại điện tử...

Xem tiếp


Để giúp hội viên nông dân trong tỉnh bắt nhịp xu hướng và lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, Hội Nông dân các cấp đã và đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa.

Xem tiếp


Căn cứ Công văn số 284/SNN-TT,BVTV&QLCL ngày 15/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Dong riềng đỏ làm dược liệu (sử dụng phân hữu cơ) và sản xuất Lúa hữu cơ. Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tuyên truyền đến các cấp Hội, hội viên, nông dân về kỹ thuật sản xuất Dong riềng đỏ làm dược liệu và sản xuất Lúa hữu cơ, cụ thể như sau:

Xem tiếp


BBK - Ngày 16/02, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Căn cứ Công văn số 122/SNN-TT,BVTV&QLCL ngày 17/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc đưa giống lúa Nhị ưu 838 ra khỏi cơ cấu chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 39//KH-UBND ngày 26/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem tiếp


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 như sau:

Xem tiếp


Sáng ngày 05/01/2023, Hội Nông dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (bất thường), bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In