Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục quán triệt phòng, chống Covid-19

( Cập nhật lúc: 29/08/2022  )
Thực hiện Công văn số 5636/UBND-VXNV ngày 25/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc “thực hiện Công văn số 88-CV/BCSĐ ngày 23/8/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Thông báo số 1085/TB-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19” và Công văn số 5623/UBND-VXNV ngày 25/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc“triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch, bệnh”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:


1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.


2. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về phòng, chống dịch COVID-19. Vận động hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị.


3. Tăng cường phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; kêu gọi mọi người dân mỗi tuần dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ lăng quăng, bọ gậy trong và ngoài nhà.


Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.


Xem cho tiết nội dung văn bản tại link sau: Tiếp tục quán triệt phòng, chống Covid-19

Sign In