Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/01/2022  )
Sở Y tế Bắc Kạn thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:


 

 

STT

 

 

Đơn vị hành chính

 

Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

1

Cấp xã

97

05

03

3

2

Cấp huyện

6

01

01

0

3

Cấp tỉnh Bắc Kạn

01

 

 

 

   

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BẮC KẠN

STT

Phân loại cấp độ dịch tỉnh Bắc Kạn

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

I

Huyện, thành phố

x

 

 

 

1

Thành phố Bắc Kạn

x

 

 

 

2

Chợ Mới

x

 

 

 

3

Ba Bể

x

 

 

 

4

Ngân Sơn

x

 

 

 

5

Bạch Thông

x

 

 

 

6

Chợ Đồn

x

 

 

 

7

Pác Nặm

 

x

 

 

8

Na Rì

 

 

x

 

II

Xã, Phường, Thị trấn

 

 

 

 

1

Phường Nguyễn Thị Minh Khai

x

 

 

 

2

Phường Sông Cầu

x

 

 

 

3

Phường Đức Xuân

x

 

 

 

4

Phường Phùng Chí Kiên

x

 

 

 

5

Phường Huyền Tụng

x

 

 

 

6

Xã Dương Quang

x

 

 

 

7

Xã Nông Thượng

x

 

 

 

8

Phường Xuất Hóa

x

 

 

 

9

Xã Bằng Thành

 

 

 x

 

10

Xã Nhạn Môn

x

 

 

 

11

Xã Bộc Bố

 

 

 

 x

12

Xã Công Bằng

x

 

 

 

13

Xã Giáo Hiệu

x

 

 

 

14

Xã Xuân La

x

 

 

 

15

Xã An Thắng

x

 

 

 

16

Xã Cổ Linh

 

 x

 

 

17

Xã Nghiên Loan

x

 

 

 

18

Xã Cao Tân

 

 x

 

 

19

Thị trấn Chợ Rã

x

 

 

 

20

Xã Bành Trạch

x

 

 

 

21

Xã Phúc Lộc

 x

 

 

 

22

Xã Hà Hiệu

x

 

 

 

23

Xã Cao Thượng

x

 

 

 

24

Xã Khang Ninh

x

 

 

 

25

Xã Nam Mẫu

x

 

 

 

26

Xã Thượng Giáo

x

 

 

 

27

Xã Địa Linh

x

 

 

 

28

Xã Yến Dương

x

 

 

 

29

Xã Chu Hương

x

 

 

 

30

Xã Quảng Khê

x

 

 

 

31

Xã Mỹ Phương

x

 

 

 

32

Xã Hoàng Trĩ

x

 

 

 

33

Xã Đồng Phúc

x

 

 

 

34

Thị trấn Nà Phặc

x

 

 

 

35

Xã Thượng Ân

x

 

 

 

36

Xã Bằng Vân

x

 

 

 

37

Xã Cốc Đán

x

 

 

 

38

Xã Trung Hoà

x

 

 

 

39

Xã Đức Vân

x

 

 

 

40

Xã Vân Tùng

x

 

 

 

41

Xã Thượng Quan

x

 

 

 

42

Xã Hiệp Lực

x

 

 

 

43

Xã Thuần Mang

x

 

 

 

44

Thị trấn Phủ Thông

x

 

 

 

45

Xã Vi Hương

x

 

 

 

46

Xã Sĩ Bình

x

 

 

 

47

Xã Vũ Muộn

x

 

 

 

48

Xã Đôn Phong

x

 

 

 

49

Xã Lục Bình

x

 

 

 

50

Xã Tân Tú

x

 

 

 

51

Xã Nguyên Phúc

x

 

 

 

52

Xã Cao Sơn

x

 

 

 

53

Xã Quân Hà

x

 

 

 

54

Xã Cẩm Giàng

x

 

 

 

55

Xã Mỹ Thanh

x

 

 

 

56

Xã Dương Phong

x

 

 

 

57

Xã Quang Thuận

x

 

 

 

58

Xã Xuân Lạc

x

 

 

 

59

Xã Nam Cường

x

 

 

 

60

Xã Đồng Lạc

x

 

 

 

61

Xã Tân Lập

x

 

 

 

62

Xã Bản Thi

x

 

 

 

63

Xã Quảng Bạch

x

 

 

 

64

Xã Bằng Phúc

x

 

 

 

65

Xã Yên Thịnh

x

 

 

 

66

Xã Yên Thượng

x

 

 

 

67

Xã Phương Viên

x

 

 

 

68

Xã Ngọc Phái

x

 

 

 

69

Xã Đồng Thắng

x

 

 

 

70

Xã Lương Bằng

x

 

 

 

71

Xã Bằng Lãng

x

 

 

 

72

Xã Đại Sảo

x

 

 

 

73

Xã Nghĩa Tá

x

 

 

 

74

Xã Yên Mỹ

x

 

 

 

75

Xã Bình Trung

x

 

 

 

76

Bằng Lũng

x

 

 

 

77

Xã Yên Phong

x

 

 

 

78

Thị trấn Đồng Tâm

x

 

 

 

79

Xã Tân Sơn

x

 

 

 

80

Xã Thanh Vận

x

 

 

 

81

Xã Mai Lạp

x

 

 

 

82

Xã Hoà Mục

x

 

 

 

83

Xã Thanh Mai

x

 

 

 

84

Xã Cao Kỳ

x

 

 

 

85

Xã Nông Hạ

x

 

 

 

86

Xã Yên Cư

x

 

 

 

87

Xã Thanh Thịnh

x

 

 

 

88

Xã Yên Hân

x

 

 

 

89

Xã Như Cố

x

 

 

 

90

Xã Bình Văn

x

 

 

 

91

Xã Quảng Chu

x

 

 

 

92

Xã Văn Vũ

x

 

 

 

93

Xã Văn Lang

x

 

 

 

94

Xã Lương Thượng

x

 

 

 

95

Xã Kim Hỷ

 

 x

 

 

96

Xã Cường Lợi

x

 

 

 

97

Thị trấn Yến Lạc

 

 

 

      x

98

Xã Kim Lư

 

 

 x

 

99

Xã Sơn Thành

x

 

 

 

100

Xã Văn Minh

x

 

 

 

101

Xã Côn Minh

x

 

 

 

102

Xã Cư Lễ

x

 

 

 

103

Xã Trần Phú

 

 

 x

 

104

Xã Quang Phong

 

 x

 

 

105

Xã Dương Sơn

x

 

 

 

106

Xã Xuân Dương

 

 

 

x

107

Xã Đổng Xá

x

 

 

 

108

Xã Liêm Thuỷ

 

 x

 

 

 

Sign In