Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

( Cập nhật lúc: 15/12/2021  )
Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hà Nội diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm đã đạt mốc 1.000 ca/ngày.

 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ngày 14/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 8498 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết về việc nếu có người thân trở về từ các tỉnh, thành phố (kể cả đi/về hàng ngày) phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định để đảm bảo công tác điều tra, truy vết khi cần thiết; xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu xảy ra vi phạm quy định trong phòng, chống dịch.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân khi trở về từ các tỉnh, thành phố khác (nhất là từ vùng có dịch) và người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Bắc Kạn công tác, lao động, dự đám hiếu/hỉ, thăm thân... thì khuyến khích tự giác xét nghiệm Sars-CoV-2 trước khi vào địa bàn tỉnh và phải chấp hành nghiêm quy định 5K khi vào tỉnh.

3. Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thực hiện tiêm vét; Cá nhân nào không tiêm nếu có mắc bệnh phải khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh công lập thì tự chi trả viện phí.

4. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng chống dịch qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan/khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, loa kéo, Tổ COVID cộng đồng, phát văn bản/tờ rơi đến từng hộ gia đình..../.

  Ghi chú: Ngày 17/12/2021, sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 8622 về việc điều chỉnh nội dung mục 3 Công văn số 8498/UBND-VXNV ngày 14/12/2021 về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau: "Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thực hiện tiêm vét; cá nhân nào đủ điều kiện sức khỏe mà cố tình không tiêm (không đăng ký tiêm, đăng ký tiêm và đã được khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm nhưng từ chối tiêm) nếu có mắc bệnh phải khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh công lập thì tự chi trả viện phí, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây nhiễm ra cộng đồng"./.

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Văn bản số 8498 ; Văn bản điều chỉnh số 8622

Sign In