Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/11/2021  )
Để tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, ngày 04/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với một số nội dung quan trọng như sau:


- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Công văn số 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các văn bản khác có liên quan.

- Chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc tạo lập mã QR-Code, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… trên địa bàn tỉnh phải tạo mã QR-Code để quản lý thông tin người đi, đến, rời khỏi (check in, check out); phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp kiểm soát, hướng dẫn người ra/vào thực hiện việc quét mã QR-Code theo đúng quy định.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt phần mềm PC Covid trên điện thoại di động thông minh; đồng thời, thực hiện khai báo y tế và quét mã QR-Code theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động vận tải hành khách thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; yêu cầu lái xe phải lập danh sách, thông tin và lịch trình di chuyển của từng hành khách để phối hợp truy vết khi cần thiết.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giám sát, báo cáo kết quả việc thực hiện tạo lập và quét mã QR-Code tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... trên địa bàn tỉnh.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… chịu trách nhiệm hoàn toàn về các sai phạm xảy ra trong phòng, chống dịch Covid-19 thuộc trách nhiệm quản lý.

- Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã tăng cường quản lý di biến động dân cư trên địa bàn; rà soát, phát hiện các trường hợp đi/đến/trở về từ ngoài tỉnh, đặc biệt là từ vùng có dịch để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

- Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi/đến/trở về từ các vùng có dịch thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch, việc hạn chế tập trung đông người trong cùng một thời điểm, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đối với các đám hiếu, hỷ trên địa bàn, yêu cầu chính quyền địa phương có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để công dân trở về từ vùng dịch mà không thực hiện khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

- Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2022.

- Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả và đạt tỷ lệ bảo phủ vắc xin theo các tiêu chí trong Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ./.

 

Xem chi tiết nội dung Văn bản chỉ đạo tại link sau: Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Sign In