Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội

( Cập nhật lúc: 23/09/2022  )
Ngày 21/9/2022 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản về việc đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.


Để chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh BắcKạn, giúp người dân hiểu được chính sách tốt đẹp, nhân văn của Đảng và Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đề nghị các đơn vị tạo điều kiện, phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, người lao động, thân nhân người lao động những nội dung bản của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua kênh thông tin của các đơn vị (nội dung tuyên truyền theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 gửi kèm).

 

Xem chi tiết 2 Phụ lục gửi kèm tại link sau: Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện

Sign In