Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2021

( Cập nhật lúc: 27/05/2021  )
Căn cứ các Hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung trong tháng 6 năm 2021 như sau:

 

1. Thời sự, chính trị

- Tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, Quốc tế và của tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kết quả bầu cử và phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước, những gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến. Quan tâm phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc”…

- Tiếp tục tuyên truyền động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và hội viên, nông dân tham gia dự thi: Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 (theo Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII; cuộc thi khởi nghiệm đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021 do Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn phát động.

- Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”.

- Tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn của Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tới cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn với tinh thần các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, chủ động, quyết liệt, kịp thời, sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm ngăn chặn từ xa, ngăn chặn triệt để nguồn lây, quyết tâm giữ sạch địa bàn.

2. Kinh tế

- Tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; những mô hình phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao; công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; chăm sóc lúa, cây màu vụ xuân; phòng chống dịch bệnhcho đàn gia súc, gia cầm; công tác chủ động phòng chống thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…), tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương trong tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động cung ứng sản phẩm nông sản của tỉnh như chương trình OCOP; những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm năng xuất, chất lượng, sức cạnh tranh cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ Hội, hội viên, nông dân tham gia thực hiện các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: Tuyên truyền các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình, dự án cho hội viên nông dân; hỗ trợ giống cây, con; triển khai phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông, lâm nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

3. Văn hóa - xã hội

3.1. Công tác giáo dục - đào tạo

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn”; việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông; hoạt động hướng nghiệp cho học sinh...

3.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phòng chống đuối nước và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em trong dịp nghỉ hè. Quan tâm tuyên truyền về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; những biện pháp, giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Quan tâm tuyên truyền các phương án của ngành y tế trong việc tổ chức cách ly khám bệnh, chăm sóc người nghi nhiễm Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

3.3. Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe người dân mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

4. Quốc phòng, an ninh

- Việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, không để điểm nóng xảy ra gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn; công tác quản lý vật liệu nổ; vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện và đấu tranh với các phần tử xấu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hội viên, nông dân; phối hợp với Công an tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại cơ sở.

5. Các ngày kỷ niệm

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025!

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nuôn năm !

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nuôn năm !

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

7. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Chi hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề. Việc lựa chọn tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế./.

* Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại link sau: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 

 

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Nội dung tuyên truyền tháng 6.2021

Sign In