Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

( Cập nhật lúc: 13/02/2020  )
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.


Xem chi tiết nội dung Nghị định tại link sau: Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ

 

 

Sign In