Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia

( Cập nhật lúc: 10/02/2020  )
Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.


Xem chi tiết nội dung Luật tại link sau: Luật phòng chống tác hại của rượu, bia

Sign In