Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử

( Cập nhật lúc: 17/03/2022  )
Ngày 24/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

 

 

Sản phẩm nông sản trên sàn TMĐT (ảnh sưu tầm)

 

Mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử gồm: 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đưa lên sàn TMĐT postmart.vn và voso.vn; 100% hộ SXNN lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT; thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động trên sàn TMĐT; thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn); hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân,… Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên cả nước.

Theo Kế hoạch có 6 nhóm nhiệm vụ gồm:

Nhiệm vụ 01: Số hóa dữ liệu hộ SXNN: Tổ chức thu thập và xây dựng danh sách hộ SXNN trên địa bàn toàn quốc, đồng thời xác định sản phẩm và thông tin đăng bán trên nền tảng sàn TMĐT; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ SXNN khởi tạo tài khoản, đăng bán sản phẩm trên sàn TMĐT, kèm theo các kỹ năng cần thiết phục vụ bán hàng và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; Tập trung triển khai truyền thông diện rộng gia tăng nhận diện chương trình/ kế hoạch, đưa thông tin chương trình đến gần hơn với người nông dân, hộ SXNN.

Nhiệm vụ 02: Tổ chức giao dịch trên sàn TMĐT:Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT và hộ SXNN liên tục nâng cấp, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương; Thực hiện marketing, quảng cáo bán lẻ sản phẩm nông nghiệp qua sàn TMĐT nội địa và quốc tế thông qua các chương trình xúc tiến thương mại; Tổ chức bán hàng và kết nối với các đơn vị thu mua, tiêu thụ và xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản.

Nhiệm vụ 03: Xây dựng thói quen hoạt động trên nền tảng sàn TMĐT: Tạo dựng nguồn cung cấp các thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, và các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày cho người nông dân, doanh nghiệp SXNN; Xây dựng nền tảng và tích hợp các tiện ích công, dịch vụ xã hội, gia tăng tính tiện ích và kích thích các hộ SXNN tham gia truy cập và sử dụng nền tảng; Tổ chức truyền thông, tạo dựng lòng tin cho người dùng khi giao dịch trên nền tảng sàn TMĐT.

Nhiệm vụ 04: Tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho hộ SXNN: Xây dựng kế hoạch chi tiết đào tạo kỹ năng số cho hộ SXNN tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNN, Bộ Công Thương và các cơ quan, chức năng tại địa phương tổ chức Hội nghị, hội thảo tập huấn cho hộ SXNN theo các hình thức khác nhau (trực tiếp, trực tuyến).

Nhiệm vụ 05: Truyền thông về hoạt động của Kế hoạch: Xây dựng nội dung phối hợp truyền thông với Đài Truyền hình Việt Nam về các hoạt động của Chương trình; Tổ chức, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông về hoạt động của Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; Đăng tải, cập nhật thông tin về hoạt động của Kế hoạch tại Trung ương và địa phương trên Cổng Thông tin điện tử 1034.

Nhiệm vụ 06: Cung cấp thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ SXNN: Lựa chọn đưa lên các sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN; Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân bón, …. Cung cấp thông tin các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của các địa phương lên sàn TMĐT.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Trung ương, địa phương và các sàn TMĐT tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hộ SXNN của địa phương đã được ban hành; tổ chức phổ biến, tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho hộ SXNN; hỗ trợ kết nối hộ SXNN với sàn TMĐT để hướng dẫn tham gia giao dịch trên sàn TMĐT; tổ chức thực hiện công tác truyền thông về Kế hoạch của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số số 1369/QĐ-BTTTT ngày 6/9/2021; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực để triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các hộ SXNN tham gia giao dịch TMĐT; phối hợp, hỗ trợ các sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) trong việc thu thập thông tin, dữ liệu về hộ SXNN để đưa lên sàn TMĐT, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.

Các đơn vị, hộ kinh doanh tham gia Sàn TMĐT cần xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2022 thực hiện Quyết định 1034/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo tiến độ triển khai về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi; ưu tiên nguồn lực để đảm bảo việc hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đáp ứng năng lực vận hành của sàn TMĐT phục vụ các hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT; đào tạo, hướng dẫn các hộ SXNN về kỹ năng số và cách thức để sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT; đảm bảo cung ứng các nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu và có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với cơ quan, đơn chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tỉnh, thành phố thực hiện Kế hoạch này./.


Nguồn: ict.backan.gov.vn
Sign In