Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn truy cập tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

( Cập nhật lúc: 13/10/2021  )
Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, ngày 14/9/2021 Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Văn bản số 6125/CV-BTC ngày 14/9/2021 về phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2021" gửi các địa phương, đơn vị.


Trên cơ sở phát động Cuộc thi của Ban Tổ chức, đến nay cơ bản các Sở, ban, ngành, địa phương đã phát động cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hưởng ứng tham gia (tuy nhiên có một số đơn vị số lượng tham gia rất ít). Và qua phản ánh của một số địa phương, đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi đã gặp khó khăn trong việc truy cập mạng internet và tìm kiếm ở trình duyệt Cốc Cốc trên máy tính.


Do vậy, để thuận tiện và không làm gián đoạn trong quá trình tham gia thi của người dự thi, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong trường hợp không truy cập được vào trình duyệt Cốc Cốc để tham gia thi thì lựa chọn vào trình duyệt web khác, như: Chorme hoặc Microsoft Edge (trường hợp truy cập vào thi tại Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn không thành công thì truy cập vào địa chỉ: http://tracnghiemtructuyen.pe.hu) để tham gia thi./.


Xem chi tiết nội dung Văn bản của Sở Tư pháp tại link sau: Hướng dẫn truy cập tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2021

Sign In