Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi - Đáp về Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 10/08/2018  )
* Hỏi: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) do Hội Nông dân cấp xã vận động được hàng năm có thể giữ lại tại cơ sở để cho vay với thời gian ngắn (12 tháng) được không?


Trả lời:

Theo Hướng dẫn số 841- HD/HNDTW ngày 11/9/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội: Tại mục 2 về cho vay vốn “Ban điều hành Quỹ HTND cấp huyện thực hiện quản lý, điều hành nguồn vốn do Hội Nông dân cấp xã vận động trên nguyên tắc Quỹ HTND vận động được ở xã nào thì cho vay tại xã đó. Tuy nhiên, đối với những đơn vị vận động được nguồn vốn quá nhỏ (dưới 20 triệu đồng) thì Quỹ HTND cấp huyện dồn vốn và cho vay luân chuyển các xã nhằm thực hiện xây dựng mô hình theo đúng chủ trương của Trung ương Hội, ưu tiên những đơn vị cấp xã vận động đạt kết quả tốt, có dự án khả thi được vay trước. Như vậy, khi HND cấp xã vận động được nguồn vốn từ 20 triệu đồng trở lên thì cho vay tại xã, thời gian cho vay ngắn (dưới 12 tháng) hay trung hạn (từ 12 tháng trở lên) là do Hội Nông dân xã đề xuất Quỹ HTND huyện quyết định.

* Hỏi: Thủ tục cho vay còn nhiều bước qua các cấp Hội, có thể giảm bớt thủ tục để thuận lợi hơn không?

Trả lời:

Nguồn vốn Quỹ HTND ở tất cả các cấp Hội đều cho vay theo tín chấp (không phải thế chấp tài sản), đồng thời cho vay Quỹ HTND gắn với hoạt động công tác Hội, do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ ở tất cả các cấp Hội, thể hiện ở việc từng cấp Hội xác nhận trong nội dung Dự án vay vốn; Biên bản thẩm định hộ vay; Tờ trình đề nghị vay vốn. Tuy nhiên, Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương tiếp tục nghiên cứu để giảm bớt quy trình, thủ tục cho vay nhằm tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn đến các hộ vay được sớm nhất, nhưng vẫn đảm bảo sự tham gia của các cấp Hội. Đồng thời mong muốn nhận được sự góp ý rất cụ thể: có thể giảm khâu nào ? thủ tục nào, tại sao ?

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho Hội viên nông dân huyện Na Rì

* Hỏi: Thời gian cho vay đến không quá 36 tháng như hiện nay là ngắn, đề nghị kéo dài thêm thời gian cho vay tối đa lên 60 tháng được không ?

Trả lời:

Theo Điều lệ Quỹ HTND, thời gian cho vay trung hạn đối với các dự án vay vốn Quỹ HTND từ trên 12 tháng đến 60 tháng, như vậy thời gian cho vay tối đa là 60 tháng. Nhưng do nguồn vốn của Quỹ Trung ương còn ít, nhằm tạo điều kiện cho nhiều lượt hội viên có vốn phát triển sản xuất nên thời gian cho vay tối đa hiện tại Quỹ Trung ương đang áp dụng là 36 tháng. Thời gian xét duyệt cho vay đối với các dự án vay vốn sẽ tùy theo chu kỳ loại hình sản xuất, kinh doanh, nhưng thông thường đối với mỗi dự án, để tạo điều kiện cho hộ vay sản xuất có hiệu quả, Quỹ TW đều xét cho vay ít nhất từ 2 – 3 chu kỳ sản xuất, kinh doanh của đối tượng đầu tư.

* Hỏi:  Tháng 7/2016 HND xã tôi được Quỹ HTNDTW cho vay vốn thực hiện dự án “Chăn nuôi lợn sinh sản”. Năm 2017 giá lợn xuống thấp kéo dài, do vậy các hộ chăn nuôi (theo hình thức trang trại) gặp nhiều khó khăn. Nay các hộ muốn đề nghị xin gia hạn món vay trên thì thời gian được gia hạn tối đa là bao nhiêu?

Trả lời

Tại mục 1.6, Điều 5, Quy định xử lý nợ bị rủi ro của Quỹ HTND (được ban hành kèm theo Quyết định số 716 - QĐ/ HNDTW ngày 24/7/2014 của Ban Thường vụ TW Hội), trường hợp bị rủi ro trên của hộ vay được xem xét cho gia hạn nợ khi kết thúc thời hạn vay nhằm tạo điều kiện cho hộ khôi phục sản xuất. Thời gian gia hạn nợ đối với hộ vay tối đa không quá một nửa chu kỳ vay.

* Hỏi:  Thời gian cho vay đối với các dự án trồng rau an toàn là bao nhiêu tháng?

Trả lời

Các dự án trồng rau màu thường có thời gian quay vòng vốn ngắn (từ 3 ÷ 4 tháng/vòng), thông thường thời gian cho vay khoảng 18 tháng. Tuy nhiên, đối với những dự án trồng rau an toàn áp dụng công nghệ cao, vốn đầu tư của mỗi hộ vay lớn, thời gian thu hồi vốn lâu hơn thì có thể xem xét cho vay lâu dài hơn nhằm tạo điều kiện cho hộ vay thu hồi vốn đầu tư./.


 

Bích Hiền - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (st)
Sign In