Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19

( Cập nhật lúc: 30/07/2021  )
Ngày 27/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh Covid-19, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân nghiêm chỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:


1. Thời gian cách ly y tế tập trung

1.1. Thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung: Điều chỉnhgiảm từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1, người từ vùng dịch về và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế);thực hiện xét nghiệm (Realtime-PCR) 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế hoặc lấy mẫu xét nghiệm ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mc COVID-19. Nếu kết qu xét nghiệm 03 lần âm tính sẽ kết thúc cách ly tập trung.

Thời gian thực hiện việc điều chỉnh bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 năm 2021.

1.2. Sau khi kết thúc cách ly tập trung:Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7 và ngày thứ 13 hoặc ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Nếu 02 lần kết qu xét nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly.

Việc công dân thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định cách ly và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

1.3. Riêng đối với các trường hợp công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung ngoài tỉnh trở về Bắc Kạn, tiếp tục đưa vào cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly các huyện, thành phố và lấy mẫu xét nghiệm ngay từ ngày đầu tiên khi trở về; nếu kết quả xét nghiệm dương tính, đưa vào cơ sở điều trị cách ly (tại Trung tâm Y tế huyện hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh).

1.4. Về thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà: Thời điểm hiện tại, chưa thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quản lý, điều trị bệnh nhân COVID -19

2.1. Với các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng đang được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế: Cho xuất viện vào ngày thứ 14 khi đã đảm bảo 2 mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ, thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằngphương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày. Trong thời gian theo dõi giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú lấy mẫu xét nghiệm như mục 1.2.

2.2. Đối với người bệnh mắc COVID-19 đã điều trị khỏi tại các cơ sở cách ly điều trị/ cơ sở khám, chữa bệnh ngoài tỉnh:

- Giao Sở Y tế chỉ đạo, sử dụng phương tiện chuyên dụng, cử lái xe và nhân viên y tế thực hiện đón về khu ly tập trung trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và thực hiện cách ly thêm 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 1, ngày thứ 7, ngày thứ 13, nếu kết quả dương tính thì chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị, theo dõi.

- Đối với người bệnh tự trở về Bắc Kạn thì đưa vào khu cách ly tập trung tại địa phương (các huyện, thành phố) tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 1, ngày thứ 7, ngày thứ 13. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính tiếp tục chuyển cơ sở cách ly điều trị của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

2.3. Đối với ca bệnh phát hiện tại cộng đồng kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2thì đưa vào cơ sở y tế cách ly,điều trị và theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

2.4. Đối với người bệnh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện trong thời gian tự theo dõi tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày được theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử kịp thời; lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7, ngày thứ 13 nếu tái dương tính thì tiếp tục đưa vào cơ sở cách ly điều trị, nếu xét nghiệm âm tính thì cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

3. Trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và cá nhân người bệnh, người thực cách ly y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý cũng như thực hiện việc cách ly theo đúng quy định, nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, điều trị hoặc làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Với nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, giám sát cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Khi có vấn đề phát sinh, tùy theo diễn biến của dịch bệnh và căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản chỉ đạo tại link sau: Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19

Sign In