Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong tháng 10/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn dự kiến tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc đối thoại gồm Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; Chi hội trưởng, hội viên nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi; đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiêu biểu.

Xem tiếp


Ngày 21/9/2022 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản về việc đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Xem tiếp


Với chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trên nhiều phương diện, với nhiều thủ đoạn khác nhau.

Xem tiếp


Trước tâm lý chủ quan của người dân khi thấy dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế và lo ngại về các tác dụng phụ của vắc xin Covid-19 nên chần chừ chưa đi tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2).

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 5636/UBND-VXNV ngày 25/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc “thực hiện Công văn số 88-CV/BCSĐ ngày 23/8/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Thông báo số 1085/TB-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19” và Công văn số 5623/UBND-VXNV ngày 25/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc“triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch, bệnh”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 31/5/2022 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 1863/TB-CAT-PC08 về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần:

Xem tiếp


Ngày 24/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 14/3/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604/QD-BYT kèm Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.

Xem tiếp


Thực hiện Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngày 23/02/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1038/UBND-VXNV về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In