Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Ngày 31/5/2022 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 1863/TB-CAT-PC08 về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần:

Xem tiếp


Ngày 24/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 14/3/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604/QD-BYT kèm Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.

Xem tiếp


Thực hiện Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngày 23/02/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1038/UBND-VXNV về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện một số ổ dịch không rõ nguồn lây, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán người lao động, học sinh, sinh viên trở về từ ngoài tỉnh rất nhiều, nguy cơ lây nhiễm và tiếp tục bùng phát dịch bệnh là rất cao, đặc biệt là biến chủng mới Omicron có khả năng lây lan nhanh.

Xem tiếp


Ngày 27/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 619/UBND-VXNV về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022. Theo đó chỉ đạo như sau:

Xem tiếp


Sở Y tế Bắc Kạn thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

Xem tiếp


Ngày 23/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 8734/UBND-XVN về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022.

Xem tiếp


Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, Sở Y tế Bắc Kạn thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In