Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đối thoại với nông dân trong tháng 10

( Cập nhật lúc: 30/09/2022  )
Trong tháng 10/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn dự kiến tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc đối thoại gồm Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; Chi hội trưởng, hội viên nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi; đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiêu biểu.

 

Tại Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân toàn quốc ngày 29/5/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị

các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân vào quý IV hằng năm

 

Dự kiến nội dung Chương trình sẽ tập trung vào một số vấn đề như: Giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau đại dịch Covid-19; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; việc thúc đẩy liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp để giải quyết đầu ra cho sản phẩm của nông dân; xây dựng nông thôn mới; việc tiếp cận các nguồn vốn vay của nông dân; quy hoạch đất đai để nông dân được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất; môi trường nông thôn; hỗ trợ an sinh xã hội cho nông dân; các kiến nghị của hội viên nông dân, lãnh đạo Hội Nông dân các cấp liên quan đến phong trào của Hội và cơ chế, chính sách để đẩy mạnh hoạt động Hội.

Chương trình được tổ chức trên cơ sở thực hiện Công văn số 4817 ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần hợp tác, xây dựng, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường niềm tin của nông dân đối với cấp ủy, chính quyền./.

Nguồn: Phương Thuỳ/baobackan.com.vn
Sign In