Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 21/04/2022  )
Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần:

 

 

 
   
   
   

 Sign In