Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Trưởng Ban Biên tập: Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.
Email:bantuyenhuanhndbk@gmail.com
Điện thoại: 0209.3871.821; 0209.3879.818
Sign In