Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân Sơn trồng Bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao

03 Tổ hợp tác (THT) trồng rau tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thành lập năm 2021, có 38 thành viên tham gia và vụ đầu trồng bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19, người tiếp xúc gần F1, người tiếp xúc...

Ngày 05/01/2022 Sở Y tế Bắc Kạn ban hành Văn bản số 29/SYT-NVYD điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 thực hiện theo Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh nội dung người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người...

Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2022, ngày 13/12/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2657 đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban...

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 02/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu thủ trưởng cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập...

Thông báo cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn

Sở Y tế Bắc Kạn thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

Ngân Sơn trồng Bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao

03 Tổ hợp tác (THT) trồng rau tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thành lập năm 2021, có 38 thành viên tham gia và vụ đầu trồng bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem tiếp

Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2022, ngày 13/12/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2657 đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban...

Xem tiếp

1415083

Sign In