Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam. Không chỉ vậy, Hồ Chí Minh còn là chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế...

Hội thi “Nhà nông đua tài” thành phố Bắc Kạn năm 2022

Ngày 18/5 Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022, tham gia đua tài tại Hội thi gồm có 08 Đội với 40 thành viên đều là hội viên nông dân của các phường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, Đức Xuân, Sông...

Khống chế hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi

Năm 2021, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát và diễn ra phức tạp, gây thiệt hại rất nặng nề cho người chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng cùng với ý thức của người chăn nuôi, đến nay dịch bệnh này đã cơ bản...

Tập huấn kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cán bộ, hội viên nông dân

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tuyên truyền về “Nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại và...

Nữ nông dân xây dựng Hợp tác xã sản xuất sản phẩm từ nguồn nguyên liệu sẵn có...

Chị Lý Thị Quyên 39 tuổi, dân tộc Dao - hội viên nông dân thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thiên An chuyên sấy quả chuối làm bánh kẹo, khai thác các bộ phận của cây rừng làm thuốc tắm, ngâm, xoa...

 • System.Web.HttpException (0x80004005): DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'AD'. at System.Web.UI.DataBinder.GetPropertyValue(Object container, String propName) at System.Web.UI.DataBinder.Eval(Object container, String[] expressionParts) at ASP._controltemplates_tdsolution_hienthicactinbai1_hienthicactinbai1usercontrol_ascx.__DataBind__control11(Object sender, EventArgs e) in c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES\TDSolution\HienThiCacTinBai1\HienThiCacTinBai1UserControl.ascx:line 48 at System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.AddDataItemsIntoItemsArray(IEnumerable dataSource, Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.PostGetDataAction(IEnumerable dataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at TDSolution.HienThiCacTinBai1.HienThiCacTinBai1UserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at TDSolution.HienThiCacTinBai1.HienThiCacTinBai1.CreateChildControls()

  Hội thi “Nhà nông đua tài” thành phố Bắc Kạn năm 2022

  Ngày 18/5 Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022, tham gia đua tài tại Hội thi gồm có 08 Đội với 40 thành viên đều là hội viên nông dân của các phường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, Đức Xuân, Sông...

  Xem tiếp

  Nữ nông dân xây dựng Hợp tác xã sản xuất sản phẩm từ nguồn nguyên liệu sẵn có...

  Chị Lý Thị Quyên 39 tuổi, dân tộc Dao - hội viên nông dân thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thiên An chuyên sấy quả chuối làm bánh kẹo, khai thác các bộ phận của cây rừng làm thuốc tắm, ngâm, xoa...

  Xem tiếp

  Khống chế hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi

  Năm 2021, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát và diễn ra phức tạp, gây thiệt hại rất nặng nề cho người chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng cùng với ý thức của người chăn nuôi, đến nay dịch bệnh này đã cơ bản...

  Xem tiếp

  1501300

  Sign In