Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 07/11/2022 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với TW Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn “Nông dân khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số thông qua những sản phẩm OCOP”.

Xem tiếp

1234567
Sign In