Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua 14 Nghị quyết; cụ thể như sau:

Xem tiếp

Sign In