Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin nông dân số quý IV/2014

( Cập nhật lúc: 30/12/2014  )
Các bài viết trong số này:

 

* Phong trào nông dân tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương năm 2014.

* Thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2014.
* Tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2010 - 2014.
* Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh bắc kạn lần thứ II, năm 2014 thành công tốt đẹp.
* Hội Nông dân xã Quang Thuận đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày thành lập Hội.
* Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân nhìn lại 5 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
* Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn tổ chức kiểm tra công tác Hội.
* Miến dong Bắc Kạn khẳng định chất lượng trên thị trường.
* Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh thúc đẩy hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.
* Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp cho nông dân phát triển sản xuất, làm giàu và giảm nghèo bền vững.
* Nà Đông tích cực tham gia xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.
* Hội Nông dân phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên nông dân và tham gia xây dựng nông thôn mới.
* Người Chủ tịch Hội Nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
* Phương án sản xuất vụ đông xuân 2014 - 2015.
* Trang thơ.
Sign In