Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Nông Dân Bắc Kạn Số quý IV Năm 2016

( Cập nhật lúc: 24/11/2016  )
Bản tin của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Chịu trách nhiệm xuất bản: Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Biên tập và trình bày: Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.
Sign In