Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin công tác Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh Bắc Kạn số 2.2017

( Cập nhật lúc: 15/09/2017  )
Bản tin chung của khối Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh Bắc Kạn.

 

Ảnh bìa 1

Ảnh bìa 2

 

Ảnh bìa 3

 

Ảnh bìa 4

 

Xem chi tiết và tải về tại đây: Bản tin công tác MT va các ĐT tỉnh BK số 2.2017

Admin
Sign In