Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn số 03/2017

( Cập nhật lúc: 23/11/2017  )
Bản tin chung của khối Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh Bắc Kạn.

 

Ảnh bìa 1

Ảnh bìa 2

 

Ảnh bìa 3

Ảnh bìa 4

 

Xem chi tiết nội dung Bản tin tại đây: Bản tin MT&ĐT tỉnh BK số 3.2017

Admin
Sign In