Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn

( Cập nhật lúc: 01/08/2016  )
Nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; và Nghị quyết Đại hội khóa VI Hội Nông dân Việt Nam về việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Ngày 29/6/2016, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 27- NQ/HNDTW về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn.

 

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm để các cấp Hội đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản an toàn thực phẩm; xây dựng văn hóa “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”; xây dựng mô hình tổ, nhóm nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; chủ động, phối hợp giám sát chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Tiến tới toàn thể hộ nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn.

 

 

Các cấp Hội cơ sở thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn cách sử dụng thuốc thú y

để phòng, trị bệnh gia súc, gia cầm cho hội viên nông dân

 

Phấn đấu đến năm 2020: Có 100% tỉnh, thành Hội, 90% huyện, thị và cơ sở Hội phát động phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn;  Hằng năm, có 100% các Chi, Tổ hội nông dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm;  100% hộ nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và trên 60% các hộ đăng ký được công nhận.

100% các dự án, mô hình, tổ nhóm nông dân do các cấp Hội xây dựng, tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì phát triển bền vững.

Nghị quyết 27-NQ/HNDTW cũng nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản an toàn trong các hội nghị, sinh hoạt Chi,Thội, trên các phương tiện thông tin của Hội.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho nông dân sử dụng đúng quy định, kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và phân bón trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Phát động phong trào rộng khắp trong nông dân về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký, cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến nông sản an toàn thực phẩm.

 

 

Mô hình chăn nuôi lợn thịt của ông Hà Tạ Toong - Hội viên Chi hội nông dân Bản Phố,

xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới luôn cung cấp cho thị trường sản phẩm đạt chất lượng

 

Các chương trình, dự án, mô hình về chăn nuôi, trồng trọt do các cấp Hội triển khai, thực hiện phải đảm bảo quy trình, kỹ thuật an toàn thực phẩm; phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phải gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ứng dụng chế phẩm sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; mô hình tổ, nhóm, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tạo điều kiện kỹ thuật, chuyên môn, huy động nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn; chủ động phối hợp, hỗ trợ chứng nhận các hộ nông dân, tổ, nhóm, hợp tác sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

 

 

Các sản phẩm của Hội viên nông dân được Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lựa chọn trưng bày tại Hội chợ Nông nghiệp -

Thương mại các tỉnh Trung du & Miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Hà Giang tháng 4 năm 2016

 

Tổ chức các sự kiện, hội chợ, bình chọn, quảng bá, tôn vinh nông dân có thành tích xuất sắc, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng an toàn; hỗ trợ nông dân xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Các cấp Hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp giám sát  công tác quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật theo qui định của pháp luật.

Giám sát các hộ nông dân trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản, chế biến bảo đảm an toàn nông sản thực phẩm.

Vận động nông dân tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, đặc biệt các hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Tham gia phản biện, xây dựng chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân, đề xuất biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh của nông dân.

Định kỳ tổ chức sơ kết hàng năm, tổng kết 5 năm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In