Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nông dân

( Cập nhật lúc: 21/09/2016  )
Quyết định số 2144-QĐ/HNDTW ngày 12/9/2016 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân.

 

1. Số điện thoại đường dây nóng: 04 37332765 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynonghnd@gmail.com tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

 

Tải về Quyết định thành lập đường dây nóng:

Sign In