Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua ngày 12/12/2018) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) ngày 23/7/2019; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam như sau:

Xem tiếp


Ngày 09/4/2019, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Thào Xuân Sùng ký ban hành Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trân trọng gửi tới độc giả toàn văn của Thể lệ này.

Xem tiếp


Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng gây chết lợn bệnh lên đến 100%. Bệnh lây lan nhanh, trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn chưa mắc bệnh, sản phẩm lợn mang mầm bệnh, hoặc gián tiếp qua các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh (ve mòng, côn trùng, gậm nhấm, chim di cư,…), các phương tiện vận chuyển, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi và cả yếu tố con người. Hiện nay, trên thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh.

Xem tiếp


Ngày 19/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Quyết định số 179-QĐ/HNDTW về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức Hội các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn hệ thống Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem tiếp


Để tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình chào mừng Đại hội. Để cán bộ, hội viên nông dân cả nước biết và theo dõi, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội trân trọng thông báo lịch phát sóng các chương trình cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 22/12/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đăng toàn văn Chỉ thị.

Xem tiếp


Ngày 09/3/2017, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, Trưởng ban Tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” vừa ký ban hành Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”. Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trân trọng gửi tới độc giả toàn văn của Thể lệ này.

Xem tiếp


Kêu gọi nộp đề xuất các dự án tài trợ nhỏ cho các tổ chức sản xuất rừng và trang trại tại Việt Nam năm 2016. Do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý với sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ Trồng rừng và Trang trại (FFF) của FAO.

Xem tiếp


Quyết định số 2144-QĐ/HNDTW ngày 12/9/2016 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân.

Xem tiếp


Nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; và Nghị quyết Đại hội khóa VI Hội Nông dân Việt Nam về việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Ngày 29/6/2016, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 27- NQ/HNDTW về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn.

Xem tiếp

1234
Sign In