Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/02/2020  )
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

 

Theo đó, sau khi thành lập xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

 

Huyện Na Rì thành lập xã Văn Lang, xã Trần Phú, xã Sơn Thành, xã Văn Vũ; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Lương Hạ, thị trấn Yến Lạc, xã Văn Học, xã Cường Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

 

Huyện Bạch Thông thành lập xã Quân Hà, xã Tân Tú; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

 

Huyện Chợ Đồn thành lập xã Đồng Thắng, xã Yên Phong; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phong Huân. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

 

Huyện Chợ Mới thành lập thị trấn Đồng Tâm, xã Thanh Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

 

Huyện Ba Bể điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Cao Trĩ, xã Thượng Giáo. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 6 phường và 6 thị trấn (giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây).

            

Ngày 03/02/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 2984-CV/TU về việc thực thiện Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai việc sắp xếp các tổ chức, cơ quan trực thuộc tại các địa phương thuộc diện thực hiện sắp xếp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ của các tổ chức và đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và nhân dân trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả./.

 

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết tại link sau: Nghị quyết 855

 


Nguồn: hdnd.backan.gov
Sign In