Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

( Cập nhật lúc: 07/02/2014  )

- Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. (Tải về)

Tin bài mới:


Công điện khẩn ứng phó với rét đậm rét hại(23/12/2013)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014(15/12/2013)

Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội(12/12/2013)

Quyết định số 342/QĐ-TTg về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới(22/11/2013)

Chương trình phối hợp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2013 – 2020)(19/11/2013)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)(06/11/2013)

Sign In