Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Theo đó, từ ngày 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng duy nhất số đường dây nóng ngành Y tế: 1900-9095 để trả lời các phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem tiếp


Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 257/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7/2020 về phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp


Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; Học sinh trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền học phí.

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP. Theo quy định, Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 2 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Xem tiếp


(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xem tiếp


Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 6158/VPCP-QHĐP V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân gửi các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Thông tin & Truyền thông, Lao động Thương binh & Xã hội, Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem tiếp

1234
Sign In