Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 6158/VPCP-QHĐP V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân gửi các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Thông tin & Truyền thông, Lao động Thương binh & Xã hội, Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quyết định 900/QĐ-TTg công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Xem tiếp


(Chinhphu.vn) – Ngày 3/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem tiếp


Phạm vi điều chỉnh: Quyết định 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 09 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách đối với việc bảo vệ rừng và phát triển ngành lâm nghiệp bền vững. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trong nước hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, chế biến lâm sản và đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (sau đây gọi chung là Nghị định số 118/2014/NĐ-CP).

Xem tiếp


Nghị định 75/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

Xem tiếp


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xem tiếp


Bắn pháo hoa chỉ là một trong những hoạt động góp phần để nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đặc biệt, trong đêm giao thừa những tràng pháo hoa được phóng lên ngay tại thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới hòa vào giai điệu ngọt ngào của ca khúc “Happy new year”được coi là một̀ thời điểm quan trọng, trời đất giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Tuy nhiên, ngoài việc bắn pháo hoa, các địa phương còn xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ thể thao khác để phục vụ người nhân dân vui xuân, đón tết.

Xem tiếp


Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Xem tiếp

123
Sign In