Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

( Cập nhật lúc: 04/10/2018  )
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018 với sự tham gia của 219 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 49.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

 

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và mong đợi của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xem chi tiết tại link đính kèm: Tệp đính kèm

Sign In