Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp 2018 -2023

( Cập nhật lúc: 29/03/2018  )
Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HNDTW ngày 16/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về việc "phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023". Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Kạn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII” với các nội dung như sau:

 

* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động của Hội giai đoạn 2013 - 2018. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

2. Thông qua đợt thi đua, đánh giá những mặt đã làm được và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Hội Nông dân các cấp trong thời gian tới.

3. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức...

 

Tải về Kế hoạch chi tiết tại link sau: Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp

Nguồn: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In