Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

( Cập nhật lúc: 01/10/2018  )
Căn cứ Hướng dẫn số 377-HD/HNDTW, ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc "tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018)", Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn các huyện, thành Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.


Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung và hình thức tuyên truyền, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, có hiệu quả để kỷ niệm 88 Ngày năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên, nông dân.

Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định hiện hành. Kết thúc đợt tuyên truyền có tổng kết và báo cáo kết quả gửi về Hội Nông dân tỉnh theo báo cáo tháng 12 để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.


Xem tài liệu tuyên truyền chi tiết tại link sau: Tệp đính kèm

 

Sign In