Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 21/8/2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1089 về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung tuyên truyền sau:

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng hợp đăng tải trên website một số nội dung cấp thiết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

Xem tiếp


Để kịp thời tổng hợp tình hình công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (theo đề cương và biểu số liệu gửi kèm).

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2091/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW ngày 15/01/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo cùng cấp và văn bản định hướng nội dung sinh hoạt theo từng quý của Hội Nông dân tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền năm 2020 đến cán bộ, hội viên, nông dân.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Để việc sản xuất vụ Xuân năm 2020 đúng thời vụ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Xem tiếp


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát với tốc độ lây lan rất nhanh gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

Xem tiếp


Để Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB) tạo thêm nhiều cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng, góp phần cứu hàng chục ngàn người có thể tử vong do mắc bệnh lao hàng năm và phòng bệnh lao cho cộng đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB).

Xem tiếp


Thời gian vừa qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng đã được các cấp Hội triển khai thực hiện, một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực để bể xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Tuy nhiên do công tác tuyên truyền còn hạn chế, việc đầu tư xây dựng bể chứa chưa đáp đáp ứng được nhu cầu, vị trí đặt bể chưa thuận tiện… nên việc sử dụng thuốc BVTV chưa được áp dụng theo kỹ thuật “4 đúng”; công tác thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In