Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc “phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Để việc sản xuất vụ Xuân năm 2020 đúng thời vụ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Xem tiếp


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát với tốc độ lây lan rất nhanh gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

Xem tiếp


Để Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB) tạo thêm nhiều cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng, góp phần cứu hàng chục ngàn người có thể tử vong do mắc bệnh lao hàng năm và phòng bệnh lao cho cộng đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB).

Xem tiếp


Thời gian vừa qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng đã được các cấp Hội triển khai thực hiện, một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực để bể xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Tuy nhiên do công tác tuyên truyền còn hạn chế, việc đầu tư xây dựng bể chứa chưa đáp đáp ứng được nhu cầu, vị trí đặt bể chưa thuận tiện… nên việc sử dụng thuốc BVTV chưa được áp dụng theo kỹ thuật “4 đúng”; công tác thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Xem tiếp


Ngày 11/03/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 235 về việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương nội dung tuyên truyền về công tác gia đình năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện về công tác gia đình 2019 theo nội dung yêu cầu của công văn và thông điệp gửi kèm./.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc "Phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 255 ngày 13/03/2019 về việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện theo nội dung yêu cầu.

Xem tiếp


Ngày 22/02/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 78-QĐ/HNDT về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 499-QĐ/HNDT ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21/02/2019 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 76-QĐ/HNDT về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 505-QĐ/HNDT ngày 29/5/2017 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế sửa đổi hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/HNDTW ngày 17/01/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2019 như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In