Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc trang trí khánh tiết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023

( Cập nhật lúc: 09/03/2018  )
Thực hiện Hướng dẫn số 458-HD/HNDT ngày 02/6/2017 của Hội Nông dân tỉnh về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn bổ sung công tác khánh tiết Đại hội, cụ thể như sau:

 

Mẫu MAKET Đại hội Hội Nôngdân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023


 

Xem chi tiết Công văn tại đây: Công văn về việc trang trí khánh tiết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023

 

 

 

Sign In