Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5, năm 2018-2019

( Cập nhật lúc: 31/10/2018  )
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, lựa chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 năm 2018 - 2019. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức tốt việc phát động, tuyên truyền Hội thi trong cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, năm 2018 - 2019 và vận động các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia để Hội thi đạt kết quả cao nhất./.


Xem chi tiết nội dung Kế hoạch, Quy chế BTC, Thể lệ, Công văn triển khai Hội thi tại các link sau: Kế hoạch HTSTKT, Quy chế BTC HTSTKT, Thể lệ HTSTKT, Công văn triển khai HTSTKT

Sign In