Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn chỉ đạo, hướng dẫn phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi

( Cập nhật lúc: 03/10/2018  )
Thực hiện Công văn số 1333/MTTQ-BTT ngày 20/9/2018 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc tập trung các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở Hội tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân trong toàn tỉnh về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi và nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu theo Công văn gửi kèm.


Xem chi tiết nội dung Công văn tại link sau: Tệp đính kèm

Sign In