Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (nCoV)

( Cập nhật lúc: 16/03/2020  )
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (nCoV), Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động xây dựng và sưu tầm tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương đã ban hành, gồm:


- Thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình khuyến cáo của Bộ Y tế đối với những trường hợp cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

- Tờ rơi, Áp phích: Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; Quy trình rửa tay thường quy, đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

(Các tài liệu đăng tải tại địa chỉ: soyte.backan.gov.vn và cdc.backan.gov.vn)

 

Xem chi tiết nội dung Công văn tại link sau: Công văn v/v Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

 

Sign In